hola

Rivert005.PDF
.\PDFs\Rivert005.PDF
4
català antic
Testament
Aquest document es molt facil de llegir_x0085_el mosen es deia Bonaventura Armengoltambé trobem els noms de Pere Sans y Ricou
27/10/1770
Baró
Testament de Baptiste Olsina Pages del lloch de Rivert
Ricou
5