hola

Rivert006.PDF
.\PDFs\Rivert006.PDF
4
català antic
Testament
testament a favor del seu germà Manuel Sans.Testimonis Joseph Monjo també Miquel Vilas y Juan Parici
12/02/1734
Bertran
Testament de Bernat Sans del lloch de Rivert
6